Van onderwijstijd naar activiteit naar kwaliteit

'Gerealiseerde onderwijstijd is nog geen garantie op goed onderwijs. Een slimme inzet van ICT biedt mogelijkheden om inzicht te krijgen in zowel daadwerkelijk uitgevoerde onderwijs- en leeractiviteiten als het leerrendement daarvan. Het accent verschuift van het registreren van uitgevoerde lessen (onderwijstijd) via het registreren van daadwerkelijk uitgevoerde onderwijsactiviteiten naar het aantonen van leerrendement (onderwijskwaliteit).'

Notitie Afstandsleren en Onderwijstijd
Tijd voor Onderwijskwaliteit maart 2012

Marc Keizer - SchoolMaster BV
Jef van den Hurk - M&I/Partners

info@digitaalverantwoordafstandsleren.nl

download pdf

Begeleiding vindt fysiek plaats

zelfde plaats - zelfde tijd
Zelfstandig of in groepen werken met digitaal lesmateriaal en af en toe contact met begeleidend docent via ICT.

Begeleiding vind fysiek plaats door op loopafstand (DOLA)

verschillende plaats - zelfde tijd
Zelfstandig of in groepen werken met 'docent op loopafstand' (DOLA).

Begeleiding docent op virtuale afstand via ict (DOVA)

verschillende plaats - zelfde tijd
Zelfstandig of in groepen werken met 'docent op virtuele afstand' (DOVA), bereikbaar via ICT.

Afstandsleren

verschillende plaats - verschillende tijd
Zelfstandig of in groepen werken met digitaal lesmateriaal en af en toe contact met begeleidend docent via ICT.

Reactie

Wij horen graag uw ervaringen: de positieve punten en eventuele verbeterpunten, zodat wij u in de toekomst kunnen blijven faciliteren.